Get Adobe Flash player

Waarom sjoelen?

Waarom was sjoelen vroeger zo populair? Het antwoord is, omdat het een goede bezigheid is en geen betrekking heeft tot geweld. Het sjoelen is een rustig spel en kan heel goed worden gespeeld met de gehele familie. Het is moeilijk, maar toch ook heel leuk om de blokjes in de juiste gaten te schieten.

Geschiedenis

Over de oorsprong van het gezelschapsspel gaan verschillende verhalen de ronde, maar niemand weet precies hoe het zit. Het woord 'sjoelen' komt hoogstwaarschijnlijk uit het Fries, maar hoe het spel daar terecht kwam, is onduidelijk. In Engelse geschiedenisboeken wordt gesproken over shovelboard, een voorganger van het sjoelen zoals wij dat in Nederland kennen. Shovelboard werd in de zestiende eeuw gespeeld door de hogere klassen op enorme tafels van negen meter lang. De spelers schoven metalen gewichten over de tafel en probeerden ze zo ver mogelijk tot het andere eind te schuiven, zonder dat ze eraf vielen. In de geschiedenisboeken staat vermeld dat Henry VIII negen pond verloor door een spelletje shovelboard. De koning vaardigde meteen een wet uit dat er in zijn land geen shovelboard meer mocht worden gespeeld. Volgens de overleveringen speelden Engelse zeelieden aan dek van de houten schepen met munten, die zo dicht mogelijk bij een gemarkeerde lijn met vakjes moesten komen. De Nederlandse zeelieden namen het spel over, maar door de deining van de zee vielen er teveel munten in het water. Het geld werd vervangen door ronde houten schijven. De sjoelbak zoals we die nu kennen, werd voor het eerst gesignaleerd aan het begin van de negentiende eeuw. Sindsdien schaften veel families een sjoelbak aan en werd er veel op feestdagen gespeeld. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontstonden in Nederland veel sjoelverenigingen. Ze organiseerden open toernooien waar geïnteresseerden voor prijzen konden sjoelen. Omdat er geen vastgesteld reglement was, hield iedere club er andere regels op na. De oprichting van de sjoelbond ANS (Algemene Nederlandse Sjoelbond) in 1977 zorgde ervoor dat er één spelreglement kwam. Bij de bond zijn meer dan 100 verenigingen aangesloten. De leden doen regelmatig mee aan (inter)nationale wedstrijden en sinds de ANS is aangesloten bij NOC/NSF, is het sjoelen als officiële sport erkend. Ook in België en Duitsland is het sjoelen inmiddels populair. In Duitsland wordt het overigens 0jakkolo' genoemd.