Get Adobe Flash player

Waarom sjoelen?

Waarom was sjoelen vroeger zo populair? Het antwoord is, omdat het een goede bezigheid is en geen betrekking heeft tot geweld. Het sjoelen is een rustig spel en kan heel goed worden gespeeld met de gehele familie. Het is moeilijk, maar toch ook heel leuk om de blokjes in de juiste gaten te schieten.

Algemene informatie

Zoals velen weten of niet weten heeft Kollumerzwaag al ruim 34 jaar een sjoelvereniging deze heet "DE SCHUUR" en is begonnen achter cafe De Foarwei. September 2009 heeft de vereniging haar 30e jubileum gevierd.

Met ingang van het seizoen 2009-2010 werd er alleen nog op dinsdagavond gesjoeld in De Trye Doarpen en het begint altijd om 20.00 uur, dit is voor de senioren. En sinds 2012 gelden bij ons de oficieële puntentelling tot maximaal 154 punten.

Sjoelvereniging "DE SCHUUR" heeft ook een jeugd afdeling deze is elk jaar goed vertegenwoordigd.

Sjoelverenging "DE SCHUUR" organiseerd meestal in februari een open sjoeltoernooi waar jong en oud welkom is.

Andere verenigingen organiseren ook opentoernooien waar iedereen aan kan deelnemen, de kinderen zijn dan ook welkom. Het nieuwe seizoen begint altijd op de eerste dinsdag in september de jeugd begint ook op de eerste dinsdag in september, de jeugd begint om 18.30 uur en om 20.00 uur is het aan de senioren om de onderlinge strijd weer aan te gaan.

Mensen die het leuk lijkt om hun sjoel kunsten uit te oefenen zijn van harte welkom op dinsdag avond om 20.00 uur, de eerste keer hoeft men geen contributie te betalen. Deze sport is ook zeer geschikt voor mensen die een beetje op leeftijd zijn, het jongste jeugdlid is 6 jaar en de oudste senior (volwassene) is 80 jaar.